W naszej ofercie znajdziesz:


Szkolenia BHP

wstępne, okresowe oraz tematyczne prowadzone w formie stacjonarnej oraz online

Opracowanie dokumentacji BHP

instrukcje BHP, dokumentacja powypadkowa, ocena ryzyka zawodowego, a także inne wymagane przez polskie prawo

Audyt BHP i PPOŻ

w celu weryfikacji warunków pracy i wskazaniu działań doskonalących

Outsourcing BHP

czyli kompleksowa obsługa zakładu pracy w zakresie bezpieczeństwa pracy

Przeprowadzanie dni bezpieczeństwa, wydarzeń tematycznych poświęconych tematyce bezpieczeństwa pracy
Wdrożenie i doskonalenie systemu zarządzania BHP zgodnie z wymogami ISO 45001
Szkolenia i opracowanie dokumentacji w zakresie ochrony przeciwpożarowej
Kursy pierwszej pomocy zawierające elementy praktyczne
Badania środowiska pracy

doradztwo w zakresie ochrony środowiska

Doradztwo w zakresie opracowania wniosku do ZUS

- dofinansowanie na poprawę bezpieczeństwa pracy

A może masz pytanie o inne usługi z zakresu BHP, PPOŻ., PIERWSZEJ POMOCY czy OCHRONY ŚRODOWISKA?

Skontaktuj się z nami!